PULA U Mjesnom odboru Šijana održana tematska sjednica na temu odvodnje i čistoće