U odnosu na ostale gradove Pula prednjači po visini potpora za zapošljavanje