Dom za starije i nemoćne u Poreču dobit će fotonaponske elektrane