Na pulskoj Gradskoj tržnici predstavljena edukacijska kuhinja