Cijene su u veljači bile više za 4,1% u odnosu na prošlu godinu