KANFANAR Jedina općina u Istri i među rijetkima u Hrvatskoj koja je u ovoj godini smanjila prirez