Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u prvom kvartalu objavljuje novi Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada, kojim će se podupirati mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju prije provedbe navedenih mjera te korištenje OIE.

Višestambena zgrada je zgrada čijih se najmanje 66% ukupne korisne površine koristi za stanovanje, ima tri (3) ili više stambenih jedinica, njome upravlja upravitelj zgrade,  jedinstvena je arhitektonska cjelina i nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Raspoloživa bespovratna sredstva osigurana iz EFRR-a za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 152 milijuna kuna, s mogućnosti povećanja alokacije, a dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog Poziva.

Podnošenje projektnih prijedloga započinje 45 kalendarskih dana od objave Poziva, a istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpe raspoloživa financijska sredstva.

„Očekujem veliki interes istarskih upravitelja nekretnina za energetsku obnovu višestambenih zgrada jer je to jedinstvena prilika da se europskim novcem energetski obnovi privatno vlasništvo naših sugrađana kroz prihvatljive mjere građevinskih radova i zamjene stolarije što u konačnici podiže standard kolektivnog stanovanja,vrijednost nekretnina  i stvara lijepše lice naših gradova “, zaključio je Aleksandar Matić pročelnik Ureda Grada i direktor Castrum Pula 97 d.o.o