Dovršena energetska obnova područne osnovne škole u Tinjanu