Pazinski slučaj zaraženog svinjskog mesa izdvojen je slučaj