Nelegalno odlaganje otpada je problem koji treba riješiti