STEM GAMES U Rovinj stiže 1500 studenata sa 17 fakulteta koji će se natjecati u znanju, sportu ili eSportu