Započinje serija predavanja o muškom zdravlju. Prva postaja: Pula