U Zračnoj luci Pula i u okolici grada danas se odvija trenažno letenje