Rovinj: Dovršena treća faza popločenja platoa crkve sv. Eufemije