U PLANU JE I OBARANJE REKORDA U Žminju se ove nedjelje održava 'Istrijanske pinci pod čerepnjon na ugnjišće'