NATURA 2000 U ponedjeljak se u Rovinju održava zanimljiv događaj namijenjen prvenstveno djeci