Uspješno provedeno testiranje Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama