Čistile kuću pa predale istarskoj policiji revolver, pušku sa spremnikom, streljivo...