KOORDINIRANOM AKCIJOM OTKRIVEN ILEGALNI KAMP U ROVINJU Uvjeravala goste da se nalaze u sklopu legalnog kampa, uzimala dokumente iako goste nije prijavljivala