U petak 50. Pazinski memorijal na temu Grad Pazin u prošlosti i sadašnjosti