ODAZOVITE SE! U Općini Karojba su organizirane rasprave ZA MLADE PODUZETNIKE