Na stanciji Meneghetti dodjeljena nagrada kineskoj zvjezdi: 'Kineza ima 50% više u odnosu na lani'