S tisuću dječjih portreta u Puli najavljen 12. Monte Librić