ROVINJ Otvara se izložba 'Istarske crkve' kroz objektiv Siegfrieda Schwartza