Rovinjski kipar Rino Banko u Lovranu otvara samostalnu izložbu