Održana besplatna edukacija o senzornim kino projekcijama