Rovinjski gitaristi otkrili tršćanska glazbena blaga