'Claustra – Skrivena ostavština starih Rimljana' u Muzeju Grada Rovinja