SREDSTVA POVEĆANA ZA 20 % Za javne potrebe u kulturi Istarska županija osigurala 743 tisuća eura