Osnovano Vijeće za kulturu Općine Svetvinčenat iz projekta „Nevidljiva Savičenta –prevođenje tradicije u suvremenu kulturu“