Akcija Čitam, dam, sretan sam u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula