Usvojena Deklaracija za kulturu u doba pandemijske krize