ISTARSKE PRUGE Zbog interesa vojske u promet puštene pruge Divača – Pula, s odvojkom Kanfanar–Rovinj