ZNANJE ZA ODRŽIVO DJELOVANJE Mladi Pule pokazali da su najveći razvojni potencijal