Radnička fronta poručila antifašistima: SADA IMATE ZA KOGA GLASATI