FURIO RADIN: Morate biti kritični da stranka bude bolja, moj odnos s IDS-om je odnos koji se ne može mjeriti s odnosom prema drugim strankama