Gradonačelnik Marko Paliaga: Još jednom svi skupa vratimo Istri status coronafree zone