Radnička fronta na graničnom prijelazu sa Slovenijom: Izbjeglice su dobrodošle!