ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA LABINA Nestorović dao prisegu