Božinović o kaznama za građane: Ide se u izmjenu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti