Markotić: Ne možemo isključiti da novi soj već nije tu