Pulski HNS o koncesijama, domovima za starije i nemoćne, dječjim igralištima...