Flego za Rovinj FM: Ako odem u parlament, funkciju župana preuzima zamjenik