Županijska skupština prihvatila Izvješće o radu župana