5. SJEDNICA PULSKOG VIJEĆA Odlučivat će o Kaštijunu, parkiralištima i koncesijama na pomorskom dobru