Pozivaju se stanovnici Vižinade da se uključe u planiranje Proračuna