Lerotić i Nemet složni kako je napad Rusije na Ukrajinu PORAZ CIVILIZACIJE I DEMOKRACIJE