Medulinski vijećnici izglasali uštede za proračun veće od 1,9 milijuna kuna