Marko Paliaga: NA OVOJ LOKACIJI ZA BENZINSKU POSTAJU - NEMA MJESTA!