Makarska je prvi dalmatinski grad koji se priključio IDS-ovoj inicijativi protiv bespravne gradnje